Dzisiaj jest 29-09-2023
szukaj
szukaj
zamknij
  zamknij

   Państwowa Szkoła Muzyczna I-go st.
   ul. 5-stycznia 20
   64-200 Wolsztyn

   tel. +48 68 384 31 50
   e-mail: sekretariat@psm.bior.pl


   Adres elektronicznej skrzynki podawczej ESP - EPUAP:
   /PSM_Wolsztyn_0525/SkrytkaESP

   epulap

    

   SZKOŁA
   Deklaracja dostępności

   Delkaracja dostępności

   Deklaracja dostępności Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wolsztynie im. Ireny Pfeiffer

   Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Wolsztynie im. Ireny Pfeiffer zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Wolsztynie.
   Data publikacji strony internetowej: 2020-01-22
   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-10

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-09
   Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-09
   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Pilarek-Szumska.
   E-mail: sekretariat@psm.bior.pl
   Telefon: +48 68 384 31 50
    
    
   Każdy ma prawo:
   • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    
   • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    
   • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
   Żądanie musi zawierać:
   • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    
   • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    
   • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   Skargi i odwołania

   Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
   Organ nadzorujący: Państwowa Szkoła Muzyczna I-go st. w Wolsztynie
   Adres: ul. 5-stycznia 200
   64-200 Wolsztyn
   E-mail: sekretariat@psm.bior.pl
   Telefon: +48 68 384 31 50
   Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   Do budynku prowadzi jedno wejście. Przy wejściu głównym jest brak podjazdu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych(schodołaz).Korytarze oraz pomieszczenie nie są dostosowane dla osób na wózkach. Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
   W szkole nie ma pętli indukcyjnych oraz głośników Totupoint. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’aani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
   Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego

   Udogodnienia

   • Domyślne skróty klawiszowe przeglądarek internetowych
    
   • Przełącznik kontrastowy
    
   • Zwiększenie czcionek
    
   • Podświetlanie linki
    
   • Zmiana wielkości odstępów
    
   • Czcionki przyjazne dla dyslektyków
    
   • Zmiana czytelności kursora
    
   • Zmiana wielkości odstępów linii
   herb

   Państwowa Szkoła Muzyczna I-go st.

   ul. 5-stycznia 20
   64-200 Wolsztyn
   tel. +48 68 384 31 50
   sekretariat@psm.bior.pl
   Deklaracja dostępności

   Polityka prywatności RODO

   Adres elektronicznej skrzynki podawczej ESP - EPUAP:
   /PSM_Wolsztyn_0525/SkrytkaESP

   epulap


   Copyright © Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Ireny Pfeiffer w Wolsztynie
   Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
    liczba odwiedzin: 1715506      online: 1
   © 2020 MBEST