Dzisiaj jest 29-09-2023
szukaj
szukaj
zamknij
  zamknij

   Państwowa Szkoła Muzyczna I-go st.
   ul. 5-stycznia 20
   64-200 Wolsztyn

   tel. +48 68 384 31 50
   e-mail: sekretariat@psm.bior.pl


   Adres elektronicznej skrzynki podawczej ESP - EPUAP:
   /PSM_Wolsztyn_0525/SkrytkaESP

   epulap

    

   20-lecie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ireny Pfeiffer w Wolsztynie

   img8533.jpg
   W dniach 22-23 listopada 2012 roku  odbyły się obchody 20-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ireny Pfeiffer w Wolsztynie.

   Uroczystość nadania Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Wolsztynie imienia Ireny Pfeiffer

   nadaniimienia21.jpg
   W dniach 20 i 21 października 2011 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Wolsztynie odbyły się uroczystości związane z nadaniem szkole imienia Ireny Pfeiffer

   Historia Szkoły

    

   Historia szkoły


   Państwowa Szkoła Muzyczna w Wolsztynie rozpoczęła swoją działalność

   1 września 1992 roku jako filia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Tomyślu. Dyrektorem szkoły był Zdzisław Barski. Zgoda z Ministerstwa Kultury i Sztuki na utworzenie filii była „wyrazem uznania zaangażowania władz Wolsztyna w przygotowanie warunków dla podjęcia kształcenia muzycznego dzieci”. Szkoła filialna otrzymała do dyspozycji 5 pomieszczeń przy ul. 5 stycznia 20, oraz fundusze na zakup instrumentów muzycznych. W 1992 roku naukę rozpoczęło 89 uczniów w klasach: fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary, fletu, klarnetu, trąbki, waltorni. Pracowało 13 nauczycieli, działał sekretariat, ale wszystkimi sprawami kadrowymi  zajmowała się szkoła macierzysta w Nowym Tomyślu. Przez kolejne lata przybywało sal lekcyjnych, zwiększała się liczba uczniów i nauczycieli, powiększył się wybór klas o: perkusję, wiolonczelę, saksofon, puzon.
         W roku 2001 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dzięki podpisanemu porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Wolsztynie w kwestii współfinansowania – wyraził zgodę na utworzenie samodzielnej szkoły muzycznej. Kilkuletnie starania Zarządu i Rady Powiatu Wolsztyńskiego zaowocowały tym, że po dziewięciu latach istnienia filii – na jej bazie  od roku szkolnego 2001/2002 rozpoczęła działalność samodzielna szkoła. Stanowisko dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wolsztynie powierzono Grażynie Masłowskiej. W momencie usamodzielnienia szkoła liczyła 144 uczniów, którzy pobierali naukę w klasie: fortepianu, akordeonu, gitary, skrzypiec, wiolonczeli, fletu, klarnetu, saksofonu, trąbki i perkusji. W szkole działał chór i orkiestra dęta. Pani dyrektor Grażyna Masłowska z wielkim oddaniem angażowała się w pracę szkoły. Opracowywała plan pracy, dbała o jego realizację oraz sprawowała kontrolę nad realizacją zadań dydaktyczno - wychowawczych. Szkoła sukcesywnie pozyskiwała nowe pomieszczenia na sale lekcyjne, dokonywano remontów, modernizacji i dbano o coraz lepsze wyposażenie sal. Kolejne lata działalności szkoły przynoszą jej ogromny rozwój. Co roku szkołę opuszcza grono absolwentów, z których część kontynuuje naukę w Szkołach Muzycznych II stopnia, inni zaś aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta i powiatu.

           W roku 2005 pani Grażyna Masłowska przechodzi na emeryturę, a  stanowisko dyrektora szkoły obejmuje pani Agnieszka Pilarek-Szumska. sprawnie kierując zespołem nauczycieli, którzy posiadają pełne kwalifikacje do nauczanych przedmiotów. Aktywność pani dyrektor A. Pilarek-Szumskiej oraz zaangażowanie pedagogów i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wolsztynie w podejmowanie szeroko zakrojonych działań mających na celu rozwój i promowanie szkoły zostały uhonorowane przyznaniem przez władze lokalne nagród:

   - w 2006 roku szkoła otrzymała nagrodę za promowanie i wkład w rozwój Miasta i Gminy Wolsztyn

   - w 2008 roku Pani Dyrektor otrzymała nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Wolsztyn za zaangażowanie i wkład w rozwój środowiska lokalnego

   - w 2011 roku dyrektor Agnieszka Pilarek-Szumska otrzymała Nagrodę Indywidualną II stopnia Dyrektora CEA za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce.


          Niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Wolsztynie imienia Ireny Pfeiffer, które nastąpiło w dniach 22 - 23 października 2011 roku. W uroczystości uczestniczyła cała społeczność naszej szkoły, a także m.in.: starszy wizytator Regionu Wielkopolskiego Małgorzata Bednarek, władze miasta, gminy i powiatu, przedstawiciele instytucji kulturalnych i oświatowych Wolsztyna oraz członkowie rodziny pani Ireny Pfeiffer. W trakcie uroczystości odsłonięto tablicę upamiętniającą patronkę, otwarto wystawę Jej poświęconą, a twórczość kompozytorską Ireny Pfeiffer zaprezentowano podczas uroczystego koncertu. Poczta Polska wydała z tej okazji kartkę pocztową oraz stempel z wizerunkiem patronki. We wrześniu 2012 roku uczniowie oraz grono pedagogiczne naszej szkoły zostali zaproszeni na uroczystości związane z jubileuszem 100-lecia urodzin Ireny Pfeiffer do Szczucina - rodzinnej miejscowości naszej patronki. Koncertami w Borkach i Szczucinie nasi uczniowie uświetnili te uroczystości. Pani dyrektor Agnieszka Pilarek-Szumska wraz z Burmistrzem Szczucina oraz przedstawicielami rodziny Ireny Pfeiffer odsłoniła pamiątkową tablicę w Kościele Parafialnym poświęconą tej wybitnej kompozytorce i dyrygentce.

         W roku 2012 PSM I st. w Wolsztynie obchodziła jubileusz 20-lecia. Te wszystkie lata  stworzyły przebogatą skarbnicę działalności pedagogicznej , artystycznej i koncertowej. Rocznica ta stała się również okazją do podsumowań. I tak - szkoła dzisiaj - to pięknie wyremontowany budynek, zawierający 12 dobrze wyposażonych sal lekcyjnych, gabinet dyrektora, sekretariat, bibliotekę, świetlicę, salę kameralną i portiernię. W ciągu kolejnych lat działalności szkoła stale wzbogaca się o nowe, dobrej klasy instrumenty muzyczne. Rok szkolny 2011/12 zamknął się łączną liczbą 337 absolwentów, z których część podjęła naukę w szkołach muzycznych II stopnia m.in. w Lesznie, Poznaniu i Zielonej Gorze, a następnie podjęło studia wyższe m.in. w Akademii Muzycznej w Poznaniu i Wrocławiu, a także na Uniwersytecie Zielonogórskim na wydziale Edukacji Artystycznej.

       Na przestrzeni kilku ostatnich lat ustabilizowała się kadra pedagogiczna, ustanawiając silny i kompetentny zespół pedagogów - odpowiedzialny i utrzymujący wysoki poziom nauczania. Wyrazem tego są wysokie noty na Przesłuchaniach CEA oraz liczny udział uczniów w konkursach i przeglądach międzyszkolnych, regionalnych i ogólnopolskich, a także międzynarodowych. Nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i warsztatach metodycznych. Do szkoły zapraszani są na koncerty i konsultacje metodyczne wybitni muzycy i pedagodzy. Realizując doskonalenie i dokształcanie nauczycieli na spotkania zapraszani są również koncultanci z CENSA oraz szkoleniowcy z ODN.

        Od pierwszych lat działalności szkoła organizuje różne formy prezentacji swoich uczniów. Co roku w kalendarzu imprez znajdują się popisy klasowe, popisy gry zespołowej, koncerty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, koncert kolęd, karnawałowy, muzyki współczesnej, niezwykle popularny "Koncert Wiosenny" oraz koncert na zakończenie roku szkolnego. Możemy się poszczycić bardzo dobrą współpracą z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie miasta i powiatu. W zależności od potrzeb nasi młodzi muzycy koncertują w różnych instytucjach oświatowych, Bibliotece Publicznej, Muzeum im. M.Rożka i Muzeum im. R.Kocha, w Wolsztyńkim Domu Kultury, Gminnym Centrum Informacji, w Hotelu Pałac Wolsztyn, a także z okazji świąt narodowych na terenie gminy i powiatu. Od kilku lat organizowane są także wspólne koncerty czterech zaprzyjaźnionych szkół :z Wolsztyna, Nowego Tomyśla, Zbąszynia i Wschowy. Na uwagę zasługuje organizowanie w PSM Ist. w Wolsztynie Letniej Akademii Instrumentów Dętych z udziałem wybitnych pedagogów, a także współpraca naszej szkoły ze Szkołą Muzyczną w niemiecki Uelzen. W szkole działa chór pod kierunkiem Agnieszki Pilarek-Szumskiej, Orkiestra dęta pod dyrekcję Jarosława Goerlicha, big-band i kwartet saksofonowy kierowane przez Mirosława Jędrzejewskiego oraz zespół rytmiki pod kierunkiem Lilianny Rydlewskiej-Wąż. Aby umożliwić uczniom pełniejsze uczestnictwo w kulturze korzystamy z różnorodnych form wspomagających edukację muzyczną, m.in. uczestnicząc w przedstawieniach operowych, baletowych i operetkowych oraz koncertach w filharmonii w Poznaniu, Wrocławiu i Zielonej Górze.

         Przez wszystkie lata w szkole prężnie działa Rada Rodziców. Z jej funduszy, przede wszystkim, finansowane są wyjazdy uczniów na koncerty, wspierana praca samorządu uczniowskiego, kupowane i naprawiane instrumenty muzyczne, przeprowadzane remonty. Prężnie działa też Samorząd Uczniowski, który współorganizuje życie wewnątrzszkolne, uroczystości i imprezy rekreacyjne.    

   Zainteresowanie dzieci, młodzieży, poparcie lokalnego społeczeństwa, prasy, telewizji kablowej i władz samorządowych sprawiają, że Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ireny Pfeiffer w Wolsztynie postrzegana jest jako ważna instytucja oświatowa i artystyczna. Niezmienność tej postawy i okazywana zawsze realna pomoc pozwalają patrzeć w przyszłość z optymizmem.
   herb

   Państwowa Szkoła Muzyczna I-go st.

   ul. 5-stycznia 20
   64-200 Wolsztyn
   tel. +48 68 384 31 50
   sekretariat@psm.bior.pl
   Deklaracja dostępności

   Polityka prywatności RODO

   Adres elektronicznej skrzynki podawczej ESP - EPUAP:
   /PSM_Wolsztyn_0525/SkrytkaESP

   epulap


   Copyright © Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Ireny Pfeiffer w Wolsztynie
   Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
    liczba odwiedzin: 1715431      online: 1
   © 2020 MBEST